• Komfortné a moderné izby v zruboch Sojka Village
  • Komplex 16 unikátnych dreveníc v krásnej prírode
  • Komplex 16 unikátnych dreveníc v krásnej prírode
  • Tradičné slovenské prostredie našej reštaurácie
  • Relax centrum, miesto pre Vašu regeneráciu
  • Relaxačný bazén 16x4m
  • Ubytovanie v priestranných izbách
  • Ubytovanie v rodinných izbách
Rezervovať

Wellness & Spa

História SPA

1385231824_SPATradičné európske SPA založilo rímske impérium, ktoré prevzalo z gréckych tradícií základné vane na kúpanie. Bolo to práve rímske impérium, ktoré vďaka poznaniu účinkov nielen termálnych vôd, ale aj morskej vody, začalo budovať prvé kúpele. Stali sa súčasťou športovísk alebo slúžili ako spoločenské centrá. Z rímskych kúpeľov sa postupne preniesli určité segmenty kúpeľníctva do Turecka. Na rímske kúpele nadväzujú aj pôvodné arabské kúpele. Európa v dobe po rozpade rímskej ríše preberala určité skúsenosti rímskych kúpeľov, avšak z dôvodu odlišných dobových stredoeurópskych podmienok i špecifík regiónov severozápadnej Európy, stratili pôvodné kúpele na svojom spoločenskom význame a boli viac ponímané ako hygienické zariadenia. V stredoveku boli kúpele často predmetom svetskej a cirkevnej polemiky, pretože cirkev nazerala na kúpele, ako na zdroj hriechu a nákazy. Práve z hygienických dôvodov bol počet kúpeľov zredukovaný. Napriek tomu existovali v rôznych regiónoch Európy „vlastné tradície kúpeľníctva“, ktorými boli rôzne klimatické a termálne kúpele alebo využívanie horských bystrín a jazierok na otužovanie tela. Okrem toho, výskyt minerálnych vôd podnietil vznik pitného ozdravného režimu, ktorý sa v novoveku stal moderným a vyhľadávaným kúpeľným procesom. Predovšetkým v strednej a východnej Európe sa minerálne vody vyskytujú vo veľkej miere.